KOMMENTARER


Denne side indeholder relevante kommentarer og læsernes egne bemærkninger til Den Femte Instans. Alle kan skrive ind med spørgsmål, kritik og kommentarer, som vedrører sagen. Findes de væsentlige, og indeholder de eksempelvis; nye oplysninger, interessante synspunkter, eller gør opmærksom på fejl i teksterne, vil de blive tilføjet siden. Enten direkte i teksten, som rettelser, eller som indlæg på [Kommentarer]. Som indledning til en eventuel debat, har jeg spurgt Professor Dr. jur. Preben Stuer Lauridsen, der forsvarede mig i Landsretten, om han ville skrive en kommentar til sagen. Det har han gjort og den kan læses her på siden. Vær opmærksom på, at der kan gå nogen tid fra dit indlæg sendes ind og til at det eventuelt sættes på siden. Alle seriøse kommentarer og debatindlæg vil blive vist på siden. Anonyme indlæg vil blive læst, men som hovedregel ikke optaget på siden.

[Indsend Kommentar]

[Læs Kommentarer]